ต๋ายลืม

ต๋ายลืม ในภาษาเหนือ แปลว่า เป็นลม หมดสติ

Leave a Reply