ต๋ำหนวด

ต๋ำหนวด ในภาษาเหนือ แปลว่า ตำรวจ

Leave a Reply