ต๋ำหมู่นี้

ต๋ำหมู่นี้ ในภาษาเหนือ แปลว่า แถวนี้

Leave a Reply