ถั่วดิน

ถั่วดิน ในภาษาเหนือ แปลว่า ถั่วลิสง

Leave a Reply