ถ้าแหม

ถ้าแหม 2-3 วัน ในภาษาเหนือ แปลว่า รออีก 2-3 วัน

Leave a Reply