ถ๊อดแถ็ด

ถ๊อดแถ็ด ในภาษาเหนือ แปลว่า เขยิบ

Leave a Reply