ทำโมสัง โฆ

ทำโมสัง โฆ ในภาษาเหนือ แปลว่า โธ่ -ถัง หรือ อพิโธ่ อพิถัง

Leave a Reply