นั่งขดขวาย

นั่งขดขวาย ในภาษาเหนือ แปลว่า นั่งขัดสมาธิ

Leave a Reply