นั่งข่องเหยาะ

นั่งข่องเหยาะ, หย่องเหยาะ ในภาษาเหนือ แปลว่า นั่งยองๆ

Leave a Reply