นั่งคกงก

นั่งคกงก(ก๊กงก) ในภาษาเหนือ แปลว่า นั่งวางเฉย, นั่งหัวโด่

Leave a Reply