นั่งปกขาก่ายง้อน

นั่งปกขาก่ายง้อน ในภาษาเหนือ แปลว่า นั่งไขว่ห้างเอาเท้าข้างหนึ่งพาดบนเข่า

Leave a Reply