นั่งป้อหละแหม้

นั่งป้อหละแหม้ ในภาษาเหนือ แปลว่า นั่งพับเพียบ

Leave a Reply