นั่งเป้อหละเหม้อ

นั่งเป้อหละเหม้อ, นั่งเหม้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า นั่งลงไปเต็มที่ตามสบาย (โดยไม่กลัวเปื้อน)

Leave a Reply