นั่นน่ะก่ะ

นั่นน่ะก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า นั่นน่ะสิ

Leave a Reply