นุ่งสิ้นฮ้างอก

นุ่งสิ้นฮ้างอก ในภาษาเหนือ แปลว่า นุ่งกระโจมอก

Leave a Reply