น่ะก่ะ

น่ะก่ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า น่ะสิ

Leave a Reply