น้อยเดียวบ่าดา

น้อยเดียวบ่าดา ในภาษาเหนือ แปลว่า นิดเดียวเอง

Leave a Reply