น้ำบะดาย

น้ำบะดาย ในภาษาเหนือ แปลว่า น้ำเปล่า

Leave a Reply