น้ำบ่อ

น้ำบ่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า บ่อน้ำ

Leave a Reply