บะดาย

บะดาย ในภาษาเหนือ แปลว่า เฉยๆ

Leave a Reply