บะตื๋น, หมะต้อง ในภาษาเหนือ แปลว่า กระท้อน

Leave a Reply