บะฟักหม่น

บะฟักหม่น ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟักเขียว

Leave a Reply