บะฟักแก้ว

บะฟักแก้ว , บะน้ำแก้ว, น้ำแก้ว ในภาษาเหนือ แปลว่า ฟักทอง

Leave a Reply