บะลู้บะทู้

บะลู้บะทู้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่เป็นโล้เป็นพาย

Leave a Reply