บะห่อย ในภาษาเหนือ แปลว่า มะระขี้นก

Leave a Reply