บะเขือขะม่า

บะเขือขะม่า ในภาษาเหนือ แปลว่า มะเขือยาว

Leave a Reply