บะเขือผ่อย

บะเขือผ่อย ในภาษาเหนือ แปลว่า มะเขือเปราะ

Leave a Reply