บะเขือส้ม

บะเขือส้ม ในภาษาเหนือ แปลว่า มะเขือเทศ

Leave a Reply