บะแขว้งขม

บะแขว้งขม ในภาษาเหนือ แปลว่า มะแว้ง

Leave a Reply