บะแขว้ง, บ่ะแขว้งกุลา ในภาษาเหนือ แปลว่า มะเขือพวง

Leave a Reply