บึดแลงมากิ๋นหมูกะทะตวยกั๋นเน้อ

บึดแลงมากิ๋นหมูกะทะตวยกั๋นเน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เย็นนี้มากินหมูกระทะด้วยกันนะ

Leave a Reply