บึดแลง

บึดแลง ในภาษาเหนือ แปลว่า เย็นนี้

Leave a Reply