บ่ะหมั้น, บะแก๋ว ในภาษาเหนือ แปลว่า ฝรั่ง

Leave a Reply