บ่ากิ๋นเตื่อ

บ่ากิ๋นเตื่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ยังไม่กิน

Leave a Reply