บ่าจ๊าดหมา

บ่าจ๊าดหมา ในภาษาเหนือ แปลว่า ไอ้ชาติหมา, ไอ้ชาติชั่ว

Leave a Reply