บ่าดินกี่

บ่าดินกี่ ในภาษาเหนือ แปลว่า อิฐ

Leave a Reply