บ่าดิ้นบ่าต้วง

บ่าดิ้นบ่าต้วง ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ขยับเขยื้อน

Leave a Reply