บ่าตัน

บ่าตัน ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ทัน

Leave a Reply