บ่าต้องกึ๊ดนัก

บ่าต้องกึ๊ดนัก ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าคิดมาก

Leave a Reply