บ่าต้องตวยมาเน้อ

บ่าต้องตวยมาเน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าตามมานะ

Leave a Reply