บ่าต้องมาซุ่น

บ่าต้องมาซุ่น ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่ามายุ่ง

Leave a Reply