บ่าต้องละเปิ้นหนา

บ่าต้องละเปิ้นหนา ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าทิ้งเรานะ

Leave a Reply