บ่าต้องลุกขวาย

บ่าต้องลุกขวาย ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่านอนตื่นสาย

Leave a Reply