บ่าต้องฮักเขาได้ก่อ

บ่าต้องฮักเขาได้ก่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่ารักเขาได้ไหม

Leave a Reply