บ่าต้องไปหนา

บ่าต้องไปหนา ในภาษาเหนือ แปลว่า อย่าไปนะ

Leave a Reply