บ่าป้าว

บ่าป้าว ในภาษาเหนือ แปลว่า ลูกมะพร้าว

Leave a Reply