บ่ามัก

บ่ามัก ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ชอบกิน

Leave a Reply