บ่ามีละ

บ่ามีละ ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่มีหรอก

Leave a Reply