บ่ามีหยัง

บ่ามีหยัง ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่มีอะไร

Leave a Reply