บ่าวน้อย

บ่าวน้อย ในภาษาเหนือ แปลว่า หนุ่มน้อย

Leave a Reply